MONTESORI METODOLOGIJA

Ukratko o Montesori filozofiji

U središtu Montesori pedagogije je DIJETE, jer sve polazi od djetetovih potreba.

CILJ vaspitanja je obrazovanje koje omogućava da svako nađe svoju ulogu, svoje mjesto, svoj cilj postojanja i daje mu se mogućnost da to ostvari.

I faza razvoja, do 6. godine

 

 • Nesvjesni upijajući um: rano učenje (do 3. godine), dijete nesvjesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini.
 • Svjesni upijajući um (3–6 godina) obilježava pojava svijesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje vještina. Dijete pokazuje svjesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih vještina.

II faza razvoja, 6–12 godina

 

 • Dijete sebe sve više doživljava kao samostalnu osobu i zna da svojim djelovanjem može nešto promijeniti.
 • Posjeduje neophodne sposobnosti i vještine i može ih usavršavati. Interesuju ga umjetnost i nauke.

III faza razvoja, 12–18 godina

 

 • Događa se neka vrsta drugog rođenja. Dijete postaje odrasla osoba te traži svoju ulogu u društvu.
 • Velike fizičke i psihičke promjene – pubertet.
 • Tragaju za svojim vlastitim izrazom i moralno-etičkim stavovima.

Periodi posebne osjetljivostii

 • Unutrašnji proces, u kojem nagoni podstiču dijete na određenu aktivnost. Prisutan je u određenom vremenskom periodu. Unutrašnja osjetljivost je ta koja vodi dijete izboru u raznolikoj sredini do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osjetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

 

Aktivnost djeteta

 • Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja. Kretanje je elementarna potreba Dijete mora imati slobodu kretanja.

Nezavisnost – “POMOZI MI DA URADIM SAM!”

 • Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji djeteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja.

 

Samostalnost

 • Montesori vaspitač/učitelj podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge — odbacuje suviše zaštitnički stav prema djetetu i čeka da mu se dijete samo obrati kada za to ima potrebu.

 

Sloboda

 • Sloboda ne znači da svako čini šta hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje određenog reda, odgovornost. Granica moje slobode je sloboda drugih.

Temelj slobode je ljubav.

Pripremljena sredina

 • Okolina koja je primjerena potrebama djeteta i nudi sve što je djetetu potrebno za fizički, umni i duševni razvoj.

Montesori materijali

 • Montesori materijali su posebni didaktički materijali, koje je na osnovu svojih opažanja djece i iskustva u radu, te proučavajući radove Itara i Segena, razvila Marija Montesori. Osobine materijala: dostupnost djetetu, podsticanje aktivne djetetove djelatnosti, primjerenost potrebama i sposobnostima djeteta, mogućnost uočavanja pogreške u radu, princip od jednostavnijeg ka složenijem, od konkretnog prema apstraktnom, uvijek se nalaze na istom mestu, složeni istim redoslijedom.

Montesori vaspitač/učitelj

 • Montesori vaspitač/učitelj vodi indirektno. Treba da zna kako da dopusti djetetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno.

Sastavila: Eržebet Bedrosian, Montesori edukator

 

Preporuke za dalje čitanje

 • Marija Montesori, Upijajući um, Miba Books, 2016.
 • Marija Montesori, Otkriće deteta, ProPolis Books, 2016.
 • Marija Montesori, Tajna detinjstva, ProPolis Books, 2017.
 • Pola P. Lilard, Montesori danas, ProPolis Books, 2016.
 • Pola P. Lilard, Montesori u učionici, ProPolis Books, 2016.