PRVA TRIJADA – RAZRED E1 (6–9 godina, 1–3. razred)

Karakteristike djece u ovom periodu:

  • naglo razvijanje mašte, koja je sada na prvom mjestu
  • potreba za stalnim aktivnostima koje uključuju predan rad
  • razvijanje vlastitih organizacionih vještina i strategije
  • poslušnost, pravičnost i razvijen osjećaj za druge
  • razvoj ličnog stava i životnih navika

Tokom prva tri razreda (E1) fokus je na sveobuhvatnom razvoju djeteta, uvažavajući djetetovu individualnost u svim aspektima razvoja (intelektualnom, socijalno-emocionalnom i fizičkom razvoju, te razvoju govora). Individualni plan i program rada usklađen je sa trenutnim nivoom i tempom razvoja koje je dijete već dostiglo. Djetetu se pruža prostor za izgradnju ličnih vještina i samopouzdanja potrebnih za dalji razvoj i napredak. Ovo je moguće ostvariti u specijalno kreiranom Montesori ambijentu, koji daje mogućnost da dijete uči kroz igru, bez prisiljavanja i nametanja, uz poštovanje slobode unutar granica. Upravo didaktički oblikovana učionica čini važan faktor za cjelokupnu emocionalnu klimu i doprinosi kvalitetnom radu.

 

Djeca se slobodno i sigurno kreću u učionici i biraju materijale sa polica, biraju mjesto gdje žele da rade i tako aktivno uče.

Dnevni plan i program rada usklađen je sa djetetovom prirodnom radoznalošću, te nudi svakodnevno iskustveno učenje.

Djeca povezuju i uče predmete koji se u školama inače uče odvojeno. Na taj način stiču cjelovitu sliku o svijetu i njegovom postanku. Ovo obrazovanje je još dr Marija Montesori nazvala “kosmičko obrazovanje”, a zasniva se na tri važna aspekta:

  • položaj čovjeka u svemiru i u društvu (razumijevanje uloge koju imamo)
  • učenje o shvatanju čovjeka, o uzajamnom odnosu čovjeka, kulture i prirode
  • učenje o odgovornosti koju svako od nas ima na ovome svijetu

 

Pored toga, fokus je na razvoju jezika – srpskog i engleskog. Postepeno se razvija i smisao i sposobnost za pravilno, tečno, ekonomično i uvjerljivo usmeno i pisano izražavanje, te uvježbavanje pisanja i čitanja.

Učenici samostalno istražuju, raspituju se i dolaze do novih saznanja kako bi se na taj način podstaklo kritičko mišljenje i kako bi razvili aktivan odnos prema zaštiti i očuvanju okoline.

Uče se vještinama kako doći do informacija putem različitih izvora, te apstraktnom mišljenju. Razvijaju se sposobnosti za prepoznavanje situacija u svakodnevnom životu u kojima se mogu primijeniti matematička znanja, terminologija i logika.

Djeca se upoznaju sa botanikom, zoologijom, svjetskim kulturama, geografijom i istorijom i izučavaju ih.