Najčešća pitanja o Montesori školi

Da li je neophodno da moje dijete ide u Montesori vrtić prije polaska u Montesori osnovnu školu?

 

Djeci koja dolaze iz Montesori vrtića polazak u Montesori osnovnu školu ne predstavlja veliku prekretnicu ili promjenu zato što su okruženje i način rada sa djecom gotovo identični. Za djecu koja nisu provela vrijeme u Montesori okruženju, preporučuje se boravak od najmanje tri mjeseca u našem vrtiću ili u predškolskom programu, da bi se djeca upoznala sa Montesori ambijentom i načinom ponašanja i funkcionisanja u istom.

Montesori učionice izgledaju znatno drugačije od tradicionalnih učionica; nema đačkih klupa i učiteljevog stola, a i dosta je kretanja u učionici. Zašto?

 

Montesori učionica je mjesto u kojem je dijete u fokusu. Učitelj ne stoji na jednom mjestu u učionici i nije centralna figura, već se kreće po razredu, objašnjava lekcije, daje uputstva ili pomoć tamo gdje je potrebno. Djeca su slobodna da rade za stolom ili na tepisima na podu, gdje mogu raširiti svoje materijale i sarađivati sa drugim učenicima na svom radu. To olakšava djetetovu potrebu za kretanjem i nezavisnošću.

Da li je djeci dozvoljeno da rade šta god žele u učionici?

 

Djeca u Montesori školi imaju slobodu unutar određenih granica, što znači da njihova sloboda ne može ugrožavati slobodu drugih i remetiti uspostavljeni red u učionici.

Da li se djeca, kada im se da mogućnost izbora, fokusiraju na jedan omiljeni predmet ili dio učionice?

 

Učitelji su tu da obezbijede da djeca dobiju lekcije, praktično podučavanje i da napreduju u svom ritmu u svim oblastima koje su predviđene planom i programom.

 

Koja je razlika između Montesori škole i tradicionalne škole u akademskom smislu?

 

Montesori učionice ohrabruju duboko učenje koncepta koji su iza akademskih vještina prije nego učenje napamet i memorizovanje apstraktnih tehnika. Učenici se pripremaju da postanu osobe sa samopouzdanjem, kritičkim razmišljanjem i dobrim navikama učenja. Jedna od mnogih stvari koje razlikuju Montesori od tradicionalnog obrazovanja jeste da se mi fokusiramo na učenje radi razumijevanja a ne samo radi usvajanja činjenica. Dobrobiti ovakvog otvorenog i raznovrsnog programa često postaju očite tek u višim razredima, kada učenici često navode da su im časovi matematike ili geometrije sada veoma laki. Uvijek mogu „vizualizirati“ Montesori materijale i povezati apstraktne ideje i konkretne materijale, kojih se sjećaju iz ranijih godina.

 

Koja je prednosti miješanja uzrasta u svim programima?

 

Različiti uzrasti daju djeci mogućnost da uče jedni od drugih i podstaknuti drugima. Djeca uče da sarađuju sa djecom različitih godina, da poštuju i raduju se njihovom naporu i radu i da vode računa jedni o drugima i svom okruženju. Učionica postaje prosperitetna zajednica, gdje se prema djeci odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem i gdje oni uče, takođe, da se na isti način ponašaju prema ljudima u svojoj okolini.

 

Zašto nema domaćih zadataka?

 

Radije nego što zadajemo tradicionalne domaće zadatke, mi ohrabrujemo roditelje da stvore okruženje za učenje kod kuće, gdje njihovo dijete može nastaviti da radi na zadatku koje je započelo u školi. Ovakav pristup odgovara Montesori filozofiji, u kojoj se, pošto je školski dan drugačije isplaniran, zadaci završavaju tokom boravka u školi, tako da dijete može provesti ostatak dana u aktivnostima sa porodicom i prijateljima.

 

Kako se djeca po završetku Montesori škole uklapaju u tradicionalne srednje škole?

 

Iskustva učenika Montesori škola širom svijeta pokazuju da se djeca nakon završetka Montesori osnovne škole uglavnom bez problema uklapaju u tradicionalne sisteme obrazovanja zato što:

  • imaju čvrstu osnovu na kojoj mogu graditi buduće znanje;
  • imaju dobre organizacione sposobnosti i navike učenja;
  • imaju neophodno samopouzdanje i žeđ za produbljivanjem znanja;
  • imaju razvijen osjećaj za svoje mjesto u svijetu;
  • znaju se suočavati sa problemima i rješavati ih;
  • imaju ljubav prema učenju;
  • imaju visok stepen samodiscipline;
  • imaju razvijene socijalne vještine;
  • imaju visok stepen samopoštovanja i povjerenja u sopstvene sposobnosti;
  • odgovorni su i poštuju vršnjake i učitelje.