DRUGA TRIJADA – RAZRED E2 (9–12 godina, 4–6. razred)

Karakteristike djece u ovom periodu:

  • jaka želja i voljnost u prikupljanju znanja
  • razvoj kritičkog razmišljanja
  • razvoj i usavršavanje planiranja
  • usmjerenost na timski rad i vršnjake
  • razvoj liderstva i organizacije
  • razvoj samostalnosti u svakom pogledu

Zrelost i razvoj vještina apstraktnog rasuđivanja dozvoljava učenicima da istraže nove aspekte interakcije sa sredinom za učenje, vršnjacima i nastavnim planom. Učenici na ovom nivou žele da primijene svoje znanje i iskustvo na nove izazove i spremni su da budu lideri u školi. 

Osnovne oblasti izučavanja su matematika, geometrija, jezik, kreativno pisanje, književnost, nauka (biologija i fizika), istorija, građanska prava i tehnologija.

Lekcije se podučavaju sa ciljem da učenje bude u skladu sa iskustvom iz realnog svijeta i usmjereno ka učeničkim ambicijama i sklonostima. 

Učitelji na pravilan način uvode đake u proces učenja i procjenjuju naučeno na različite načine.

Sredina za učenje viših razreda osnovne škole je eksperimentalna, društveno interaktivna, puna izazova, stimuliše saradnju, podstiče razmišljanje i usmjerena je na učenika. Oni uče vještine socijalne spoznaje, neophodne za izgradnju razredne zajednice koja pruža podršku, uključuje sve učenike i poštuje individualne ideje i učenje. Iznad svega, program promoviše povjerenje i dostignuća, jača značaj odgovornosti, usluge, posjedovanja znanja i integriteta.

U E2 trijadi, u četvrtom, petom i šestom razredu, naš glavni cilj u nastavi srpskog i engleskog jezika jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika i engleskog jezika, zatim da se usmeno i pismeno pravilno izražavaju, dožive i tumače književna djela, ali i pozorišna, filmska i druga umjetnička ostvarenja.