UPIS

Prijavni upitnici mogu se popunjavati i slati tokom cijele godine. Prednost pri upisu imaju djeca za koju su prijavni upitnici stigli ranije.

Poslije popunjavanja prijavnog upitnika zainteresovanim roditeljima javiće se osoblje škole u vezi sa daljim koracima za upis.