Koraci do upisa

 
VAŽNO: 
Zbog trenutne epidemiološke situacije dole navedeni koraci do upisa se neće sprovoditi. Za sada, djecu možete prijaviti putem online prijavnog upitnika:
Sve dalje korake upisa ćete obaviti kada se za to steknu uslovi.
 

 

1. Obavezna prijava/registracija

Prijava za upis (registracija) obavlja se u prostorijama škole u periodu od 08.00 do 11.00 časova svakog radnog dana.

U školi se popunjava prijavni list i uplaćuje taksa od 35 KM.

Sa sobom treba ponijeti ljekarsko uvjerenje i nalaz stomatologa, bez obzira u koji razred se upisuje dijete.

2. Razgovor sa roditeljima i procjena učenika od strane stručnog tima

Nakon prijave (registracije) roditelji će biti pozvani na razgovor, a dijete na razgovor i procjenu od strane stručnog tima.