Misija i glavni ciljevi

Naša misija je da podržimo razvoj ličnog potencijala i talenata svakog djeteta, poštujući njegov nivo razvoja. Dječja sreća, sigurnost i samopouzdanje naši su glavni ciljevi. Naša učionica će biti radosno mjesto, gdje će se intelektualna stimulacija spajati sa prilikama za kreativnost, istraživanje i građenje odnosa.

Naš glavni cilj su djeca koja su:

 

odgovorna,
nezavisna,
sposobna,
prilagodljiva,
koja znaju kako da pristupe rješavanju problema i
zainteresovana za učenje novih stvari.

 

Montesori pristup se oslanja na prirodnu radoznalost djece i koristi je kako bi ih podstaknuo da neprimjetno požele naučiti nove stvari.